Sintia, teamcoach bij De Nestors
Dienstencentrum 't Weyerke - Sintia, teamcoach bij De Nestors

Hoe lang werk je al in ‘t Weyerke?
Ik ben gestart in de zomer van 2018. Eigenlijk ben ik het jaar ervoor begonnen als stagiaire. Tijdens mijn stage kwam ik voor het eerst in contact met De Nestors. Ik was er meteen mijn hart verloren. Het was vooral de eerlijkheid van de bewoners die me had geraakt. Toen ik afstudeerde was dit de eerste plek waar ik aan dacht toen ik me zat af te vragen waar ik zou willen werken. Dat was niet alleen omdat ik zo’n sterke klik had met de doelgroep. Het had ook te maken met ’t Weyerke als organisatie. Ik ben hier als stagiaire altijd gehoord en ik mocht mijn talenten inzetten. Dat was op andere plaatsen waar ik stage gelopen heb wel anders geweest. Het zorgde ervoor dat ik mij altijd gewaardeerd en een meerwaarde heb gevoeld. Ik solliciteerde voor een vakantie interim maar op dat moment kwam er een plekje vrij bij De Nestors. Ik twijfelde geen moment. In 2023 heb ik dan de kans gekregen om teamcoach te worden.  

Hoe zou je De Nestors omschrijven? Welke sfeer hangt er? Wat is typerend voor jullie leefgroep?
De huiselijkheid is bij ons echt voelbaar. Ik weet dat dat iets is wat overal wel in de leefgroepen zit maar bij De Nestors voelt het echt alsof je bij oma op de koffie gaat. De zorggebruikers hebben niet alleen oog voor zichzelf. Als je binnenkomt, krijg je de boodschap: “Zet je erbij, doe je verhaal maar eens.” Dat voelt meer dan huiselijk, da’s echt heel warm.
Er is de laatste jaren heel wat veranderd. In coronatijd was er -toen noodgedwongen- geen opsplitsing meer tussen de woon- en de dagondersteuning. We merkten dat dit beter was. Het strakke tijdschema kon wat losgelaten worden en daardoor was er veel minder ‘strijd’ nodig. We zijn ondertussen geëvolueerd naar één team dat zorgt voor woon- en dagondersteuning.
Achteraf bekeken hebben we ook nog wel andere dingen kunnen halen uit de coronaperiode. We hebben de zorggebruikers toen op een andere manier leren kennen en er was een grote verbondenheid. Ze wisten vaak niet wat op hen afkwam, maar dat wisten wij ook niet. Dat samen ‘niet weten’ zorgde voor een nieuw raakvlak. De leefgroep voelde altijd al als een tweede familie en tijdens corona was het ook echt onze tweede bubbel. Daardoor werd dat gevoel alleen maar versterkt.
Bij De Nestors kom je niet alleen terecht bij een prachtige groep zorggebruikers, we hebben ook een fijn team dat heel open en warm is. Het zijn mensen waarvan ik weet: als er iemand nieuw komt, zal die met open armen ontvangen worden. Dat vind ik heel sterk. Een team dat oprecht het signaal geeft: als er iets is, dan zeg je het maar. We komen er samen wel door. Het zorgt ervoor dat ik als teamcoach een groot vertrouwen heb in het team.

Kan je iets meer vertellen over de vacature?
Soms merken we dat mensen een verkeerde invulling maken van hoe het er in onze werking aan toegaat. Ze maken de invulling dat het bij de Nestors altijd rustig en op het gemakje is. Maar het tegendeel is waar. Het feit dat we ook de dagbesteding voor ons rekening nemen, maakt zelfs dat er misschien soms wel meer dynamiek is. Je kan in deze functie veel verschillende dingen doen. Daarvoor vertrekken we heel sterk vanuit de interesses en de vragen van de zorggebruikers maar we zetten ook allemaal ons talenten in.
Er is ook een mooie combi, he. Want naast het creatieve luik uit de dagbesteding, vind je in het stukje wonen het meer verzorgende facet van de job. Daarnaast zijn er ook pedagogisch wel wat uitdagingen bij de doelgroep van ouder wordende mensen met een beperking. Sommige karaktertrekken worden meer uitgesproken met de jaren en daardoor vraagt het wel wat om iedereen vredig te laten samenwonen. We vertrekken heel erg vanuit de principes van gentle teaching.  Op een bepaalde leeftijd kan het ook nodig zijn om een aantal verwachtingen los te laten. Ook dat is niet altijd gemakkelijk en we bekijken zo’n dingen altijd samen met het (multidisciplinair) team. De levenskwaliteit is hierin voor ons doorslaggevend.

Het grootste verschil met andere leefgroepen is, zoals ik al zei, dat stukje dagbesteding. Maar ik benadruk het graag want het is zo fijn dat je als medewerker zelf een groot deel van die puzzel mag leggen op basis van jouw talenten. Dat lijkt vanzelfsprekend maar we hebben moeten schaven aan een nieuwe mindset. Door anders te kijken naar dingen, kom je gelukkig wel al een heel eind. En je moet durven proberen, hè. We zijn de voorbije jaren enorm gegroeid en we leren nog elke dag. Dankzij die open blik durven we ook andere dingen uitproberen als we voelen dat de zorggebruikers er nood aan hebben. We werken erg vraaggestuurd.
Een goed voorbeeld hiervan is ons Pipje, het konijn. Er leefde al lang een verlangen naar een huisdier. Heel wat zorggebruikers hebben vroeger thuis een huisdier gehad en missen dat in de voorziening. Het is ook zo, hè. Een huisdier zorgt ervoor dat het gevoel van huiselijkheid versterkt wordt. En zorggebruikers krijgen er een verantwoordelijkheid bij: ze zorgen voor Pip en knuffelen ermee. Het is mooi om te zien hoeveel liefde dat beestje krijgt. Conflicten vinden via die weg ook vaak een oplossing, samen zorgen voor brengt mensen dichter bij mekaar.

Ook ons ijssalon, De Senioritas, is een mooi voorbeeld. We merken dat de zorggebruikers zo genieten van het contact met mensen, eens een nieuw gezicht zien. Ze gaan bijvoorbeeld ook graag op uitstap omdat ze het zo fijn vinden om deel uit te maken van de wereld hier buiten. De zorggebruikers verkopen de ijsjes, komen in contact met mensen en met de opbrengt kunnen we in de vakantieperiode wel eens iets extra doen.

Wat voor iemand zie jij passen voor deze vacature?
Iemand die zijn of haar talenten wil inzetten. Je hebt hier ook wel wat draagkracht nodig. In een ouder wordend publiek kan een situatie heel plots anders worden. Als je kijkt naar de zorgvragen van twee jaar geleden dan zien we dat we vandaag een totaal andere groep hebben. In onze doelgroep worden we ook wel eens geconfronteerd met de nood aan palliatieve zorg en ook dat is intens.
Het mooie is wel dat je het niet alleen moet doen. Een goede teamspeler komt bij ons zeker tot zijn recht. In zorgsituaties heb je elkaar nodig, daar kan je niet omheen.
In ons team nemen mensen op een goede manier verantwoordelijkheid. Dat is belangrijk in een zelforganiserend team.  

Wat is volgens jou de grootste uitdaging in deze job?
De onvoorspelbaarheid en de vrijheid die je krijgt. Er zijn niet veel vaste afspraken maar we hebben natuurlijk wel een gezamenlijke visie en een doel waar we samen voor gaan.

5 juni 2024
Getuigenissen van onze werknemers
Wil je meer informatie?
Inge De Geyter - directeur communicatie