Dienstencentrum 't Weyerke - Kinderen - Ernstig meervoudige beperking - image_full_width
Ernstig meervoudige beperking
Ook kinderen waarbij een schoolse aanpak onvoldoende aansluit bij hun noden, hebben recht op een ontwikkelingsgerichte aanpak. 't Trapke is een schoolvervangende dagopvang voor kinderen en jongeren tot 21 jaar met een ernstig meervoudige beperking en/of autisme.
Dienstencentrum 't Weyerke - Kinderen - Ernstig meervoudige beperking - Waar gaan we voor?
Waar gaan we voor?
Aanvullend op de zorg die thuis geboden wordt, bieden we therapieën en activiteiten die de ontwikkeling stimuleren en bestaande vaardigheden onderhouden. Er is ook voldoende aandacht voor rust en ontspanning.

De begeleid(st)ers proberen zich in ieder contactmoment aan te passen aan het tempo en de alertheid van het kind.  Dankzij deze goede basale houding kan een gevoel van vertrouwen en veiligheid ontstaan. Dat is belangrijk want een kind dat zich goed voelt, zal openstaan voor nieuwe dingen.
Dienstencentrum 't Weyerke - Kinderen - Ernstig meervoudige beperking - Werking
Werking
Elke leefgroep heeft een aangepaste accommodatie met waterbed, snoezelkar, ruime lokalen en individuele rustruimtes.

Er zijn veel mogelijkheden voor activiteiten op maat: zwembad, tuin, snoezelruimte, rolstoelfietsen, aangepaste speeltuigen, bos, dierenpark, oogbesturingsysteem, Omi Vista,...
Dienstencentrum 't Weyerke - Kinderen - Ernstig meervoudige beperking - Nauwe opvolging
Nauwe opvolging
In de werking vertrekken we van een totaalbeeld van het kind of de jongere. Een multidisciplinair team van opvoedsters, orthopedagoog, ergotherapeuten, bewegingstherapeuten, logopedist, leerkrachten, kinesisten en sociaal-medisch coördinator volgt ieder kind nauw op.

Er kan ondersteuning komen vanuit het buitengewoon onderwijs wanneer het kind daar aan toe is. We werken ook graag samen met andere professionelen die betrokken zijn bij het kind.
Wil je meer informatie?
Bert Vlekken - opnamecoach