Meer Natuur in de Zorg
Dienstencentrum 't Weyerke - Meer Natuur in de Zorg

Door de zorggebruikers actief te betrekken bij de herinrichting van ons domein, geven we hen meer eigenaarschap van hun omgeving. Maar met een grotere biodiversiteit en een groenere omgeving zetten we ook in op welzijn en creëren we kansen voor inclusie.
Op 24 februari vond de eerste inclusieve plantdag plaats. Vrijwilligers van Natuurpunt, Toekomst Telt en de Dorpstuintjes zorgden samen met de zorggebruikers en werknemers van 't Weyerke voor de heraanleg van een aantal voortuintjes.


Doelgroep

Met het project ‘Natuurbeleving en inclusie: hand in hand voor de zorg’ willen we kinderen en volwassenen met een (niet-) aangeboren beperking meer kansen bieden om natuur ten volle te beleven.

Door meer natuur binnen te trekken en te zorgen voor een grotere biodiversiteit op ons domein, dat permanent publiek toegankelijk is én aansluiting heeft op het Domherenbos, willen we een meerwaarde betekenen voor de mensen/wandelaars uit de buurt.

Doelen

NATUURBELEVING ALS ZORGDOEL
Met dit project willen we de zorggebruikers meer mogelijkheden bieden om zich bewust te worden van de natuur die hen omringt, van de voortgang van de seizoenen en van wat er samen met hen leeft op het domein.
Enerzijds willen we hen de kans geven voelbaar “alleen” te kunnen bewegen en zijn in een tuin door middel van paden zonder obstakels, schaduwen die het dieptezicht verwarren, circulaire opbouw zonder begin en einde, flora bakens die licht of geurend zijn om slechtzienden houvast te geven,… Anderzijds heeft meer natuur in een therapeutische (bewegings)situatie mogelijk ook een stimulerend en motiverend effect.  

Door de zorggebruikers actief te betrekken bij het project krijgen ze meer eigenaarschap van hun omgeving. Dit willen we bereiken door hen in hun dagbestedingsprogramma te laten helpen bij het uitknippen na de eerste bloei van bloemhoofden, terug knippen van vlinderstruiken, maken van insectenhotels,…

INCLUSIE VIA NATUUR
De mensen uit de buurt kunnen niet alleen genieten van meer natuur maar kunnen ook op een ongedwongen manier in contact komen met de zorggebruikers waardoor we inzetten op een andere belangrijke pijler van onze werking: inclusie.

NATUURBEHOUD
We willen als voorziening het belang van natuurbehoud mee uitdragen door meer natuur binnen te trekken. Door het plaatsen van nestkasten, voorzien van drinkvoorzieningen en zaaigoed als voedselvoorziening en refuge zorgen we voor een grotere biodiversiteit op het terrein.

WELZIJN
We geloven dat meer natuur zorgt voor een groter algemeen gevoel van welzijn. De natuur kan een prikkelarme omgeving zijn maar ook een rust- of inspanningszone.

 

Raakvlakken met andere projecten
De projectaanvraag bij het Wijersfonds maakt deel uit van een bredere visie op natuurbeleving en inclusie die ’t Weyerke in de komende jaren wil uitrollen. Om dit te kunnen realiseren, dienen we ook een projectaanvraag in bij ‘Natuur in je buurt’. De nadruk ligt in dit project op ontharding, aanleg van wadi’s, verdere vergroening van het terrein, bebossing, aansluiting bij bestaande projecten en ideeën binnen de gemeente in samenwerking met RLLK. We denken dan aan projecten zoals: trage wegen, volkstuintjes, erfgoedbeheerplan Domherenpark en LIP Mijn Mangelbeek.
24 februari 2023
Meer nieuws
Wil je meer informatie?
Inge De Geyter - directeur communicatie