2de vaccinatie achter de rug
Dienstencentrum 't Weyerke - 2de vaccinatie achter de rug
Volgens de richtlijnen van het VAPH zullen er binnen de gevaccineerde voorzieningen toch al enkele versoepelingen mogelijk zijn. Deze kunnen ingaan wanneer er ten minste 70% van de actieve personeelsleden gevaccineerd zijn en 90% van de aanwezige bewoners. Met een vaccinatiegraad van 91% bij het personeel en bijna 100% bij de zorggebruikers zitten we in 't Weyerke dus goed!
De versoepelingen kunnen ten vroegste 10 dagen na het tweede vaccinatiemoment starten. Pas dan is er een volledige bescherming opgebouwd. Bovendien moeten de versoepelingen worden afgestemd op de risicoanalyse van de voorziening en de maatschappelijke tendensen.
27 maart 2021
Meer nieuws
Wil je meer informatie?
Inge De Geyter - directeur communicatie